Introductie digitale begroting 2016

Het hoogheemraadschap biedt naast een volledige document begroting 2016 ook een digitale begroting. Dit is een online, doorklikbare, versie van onze begroting voor 2016. De begroting is vastgesteld door ons algemeen bestuur op 18 november 2015.

De begroting is opgebouwd rondom acht effecten: Waterveiligheid, Wateroverlast beperken, Watertekort voorkomen, Gezond water, Schoon water, Veilige (vaar-)wegen, Crisisbeheersing en Bestuur en Organisatie. Voor elk van deze effecten geven we aan welke resultaten we willen behalen en hoe we dat willen realiseren.

Afgelopen lente en zomer hebben we kunnen merken dat het klimaat verandert. De beelden van wateroverlast en langdurige droogte in delen van ons beheergebied staan nog vers in ons geheugen gegrift. Daarnaast zijn we in de zomer door een flinke storm getroffen die onder andere voor een flink aantal omgevallen bomen en afslag van de duinen heeft gezorgd. Dit laat eens te meer zien hoe belangrijk onze waterschapstaken zijn. Ons werk is nooit af en vraagt permanente inzet.

Wanneer u onder de afbeelding in de navigatie op een van de effecten klikt, ziet u:

  • een infographic over het effect
  • een korte uitleg
  • foto's
  • welke prestaties we leveren
  • en wat dat kost.

Wilt u meer ontdekken?

In de rechterkolom vindt u onderwerpen waar u naar kunt doorklikken.